HASZNÁLATI ÉS KUTATÁSI SZABÁLYZATOK
HASZNÁLATI ÉS KUTATÁSI SZABÁLYZATOK — Heves Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény Tagintézmény

HASZNÁLATI ÉS KUTATÁSI SZABÁLYZATOK

  • Home
  • HASZNÁLATI ÉS KUTATÁSI SZABÁLYZATOK

A Hevesi Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény tagintézménye nyilvános közgyűjtemény, ennek megfelelően rendelkezésre áll minden bel- és külföldi érdeklődőnek a múzeumok működéséről szóló jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Használati és szolgáltatási szabályzatban rögzített módon.

A Múzeumban igénybe vehető szolgáltatások a következők:

  • kiállítások, múzeumi rendezvények, kulturális programok látogatása az aktuális díjtételeknek megfelelően
  • muzeológiai szakterületen végzett kutatás

Könyvtári kutatás

A Múzeum szakkönyvtára kizárólag helyben olvasásra használható, könyvek és folyóiratok még kivételes esetekben sem kölcsönözhetők.

A múzeumi könyvtár munkaidőben, az intézmény vezetőjével egyeztetett időpontban látogatható. A könyvtárban beiratkozás nincs, regisztráció az intézmény Kutatási naplójába történik.

A könyvtár elsősorban a kutatómunkában jártas, tudományos kutatók látogatását kívánja szolgálni,akikről feltételezhető, hogy az alapszintű tájékoztatás után a könyvtár állományát önállóan, alkotó módon tudják használni. A Múzeum könyvtára könyvtárközi kölcsönzést nem szolgáltat.

Muzeológiai szakterületen végzett kutatás

A Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény régészeti, néprajzi, történettudományi, képzőművészeti tárgyi anyaggal, írásos történeti dokumentumokkal, fotó- és adattárral rendelkezik.

A gyűjteményeket és adattárakat szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok védik, ezért az azokban végzett kutatás szigorú feltételekhez kötött. A kutatás csak úgy kezdhető meg, ha a kutató megismeri a Múzeum kutatási szabályzatát, és írásban nyilatkozik annak elfogadásáról.

Kutatási engedélyt – mérlegelés után – a gyűjtemény vezetője adhat a “Kutatási engedély kérelem” c. űrlapon. Az engedély kérőjének pontosan meg kell határoznia kutatásának célját. 

Egyéb szabályok

A Múzeum kiállításain külön engedélyhez kötött a fotózás, televíziós forgatás, videófilm-készítés. Engedélyt a gyűjtemény vezetője adhat.