MUNKATÁRSAK
MUNKATÁRSAK — Heves Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény Tagintézmény

MUNKATÁRSAK

Írta:

ápr 5, 2021

Gyimesiné Gömöri Ilona Edit

tagintézmény-vezető néprajzos muzeológus

Harrison Hudson

WordPress Dev.

Gyimesiné Gömöri Ilona Edit

tagintézmény-vezető néprajzos muzeológus

Lucy Evelyn

Ui/UX Designer

1964-ben született Jászkiséren. Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán (ma Eszterházy Károly Egyetem) 1988-ban magyar – történelem szakos tanári, majd 1994-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen etnográfus szakképzettséget szerzett.

1989 óta a Hevesi Helytörténeti Gyűjteményben dolgozik néprajzos muzeológusként. Szakmai tapasztalatait a Heves Megyei Múzeumi Szervezet intézményi keretein belül, kutatási programok részeseként fejlesztette.
Tudományos kutatóként vizsgálja Heves és környéke történetét és néprajzát, a népművészet és néphagyomány területeit. Tevékeny részt vállal a helyi kulturális örökség megóvásában és megismertetésében. Társadalmi, civil szervezetek tagjaként is a szülőföld és a helyi hagyományok ismeretének átadására törekszik.

Kutatási eredményeit 6 könyvben, 32 tanulmányban és mintegy 160 tudományos-népszerűsítő cikkben publikálta, kutatói blogján https://hevesihistoriak.blog.hu/ rendszeresen közöl helytörténeti írásokat.

PUBLIKÁCIÓK (válogatás)

Önálló tudományos és népszerűsítő könyvek:

 • A megélt történelem. 1956, Heves. Heves, 2016.
 • Él, mint Marci Hevesen. A szóláshasonlat értelmezésének történeti háttere és folklorisztikus hagyományai Heves városában. Heves, 2011.
 • A hevesi reformátusok története. Heves, 2011.
 • A Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény. Heves, 2009.

Szerzőtárssal készült könyvek:

 • Gy. Gömöri Ilona – Halassy Csilla – Jakab Tibor: Heves – egy járás a művészetben. Heves, 2014.
 • Gy. Gömöri Ilona – Jakab Tibor: Heves – egy járás a természetben. Heves, 2013.

Könyvfejezetek:

 • A vallásos élet színterei és tárgyai. Templomok, temetők. In: Népművészeti örökségünk. Heves megye népművészete. Szerk. Petercsák Tivadar – Veres Gábor, Eger, 2005. 513-546.
 • Cserép- keménycserép, és üvegedények. In: Népművészeti örökségünk. Heves megye népművészete. Szerk. Petercsák Tivadar – Veres Gábor. Eger, 2005. 203-240.
 • A háztatás tárgyai. In: Heves megye népművészete. Szerk. Petercsák Tivadar – Veres Gábor. Eger, 2005. 173-202.
 • Az egyházak és szerepük a település életében. XIX-XX. század. In: Tanulmányok Hevesről. Szerk. Petercsák Tivadar – Szabó J. József. Heves, 2001. 291-331.
 • A hevesi dinnye. In: Tanulmányok Hevesről. Szerk. Petercsák Tivadar – Szabó J. József. Heves, 2001. 409-426.
 • Tisza-Tarna-Rima mente öröksége. (A térség 34 településénél a Gazdálkodás, a Népi lakáskultúra és a Mesterségek című fejezetek). Online elérhetősége: http://ttrm.hu/

Szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok (válogatás):

 • A hevesi református egyházközség története a XIX. század elejétől napjainkig. In: AGRIA XXXIII. 1997. Eger, 291-317.
 • A hevesi temetők. In: AGRIA XXXV. 1999. Eger, 259-284Út menti keresztek, kegyszobrok, falifülkék Hevesen és határában. In: AGRIA XXXVI. 2000. Eger, 347-383.
 • Polgár-telep, Bankpince. Szőlőuradalom a hevesi homokon. In: AGRIA XXXVII. 2001. Eger, 337-385.
 • „Koszorúba fontuk, amit Isten adott.” Aratási hálaünnepek Hevesen. In: AGRIA XLIII. Eger, 2007. 327-338.- A hevesi katolikusok vallási társulatai a két világháború között. In: AGRIA XLIV. 2008. Eger, 247-274.
 • Az aratás szokásai, az aratóünnepek funkcióváltásai Dél-Hevesben. In: AGRIA XLVI. 2010. Eger, 275-305.
 • Marci Hevesen. Egy helyi szólás folklorisztikus hagyományai. In: AGRIA XLVII. 2011. Eger, 357-386.

Népszerűsítő cikkek folyóiratokban (válogatás):

 • Hevesi kastélyok és kúriák. I – IV. Hagyományőrző füzetek 5-6-8-9. sz.
 • Amiről a kövek mesélnek… Heves, II. évf. 8. szám 4. 2004. szeptember 15.
 • Hogyan került egy zsidó nemesi címer a Bankpince mélyére? Műhely 37. szám 14-17.
 • A hevesi millenniumi emlékmű sorsának áttekintése. Műhely 41. szám 24-28.
 • A pusztacsászi 48-as emlékhelyek. Műhely, 42. szám 16-25.
 • A Hősök szobra állíttatásának körülményei 1919-1924. Műhely 44. szám 18-22.
 • A hevesi római katolikus templom kriptája. Műhely 48. szám 7-8., Heves. II. évf. 4. szám 4. 2004. május 15.
 • A hevesi harang. Műhely 48. szám 8-10.
 • A több évszázados római katolikus parókia. Műhely 48. szám 10-11.
 • 48-as emlékhelyünk. Heves. II. évf. 2. szám 5. 2004. március 15.
 • Kúria – Kórház – Idősotthon. Heves. III. évf. 1. szám 6. 2005. január 15.

Kiállítási forgatókönyek:

 • Heves a századfordulón (1993.)
 • Mindennapi kenyerünk (1997.)
 • Üdvözlet Hevesről (1998.)
 • A hevesi múzeumi gyűjtemény 30 éve (1999.)
 • “Idvez légy, boldog Szent István király..” (2000)
 • Kőemlékeink. A Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény kőtára (2004.)
 • Heves helytörténete és néprajza (2005.)
 • 1848-49 Hevesen (2005.)
 • A hevesi dinnyészet, gyümölcstermelés és szőlészet múltjából (2007.)
 • Egyháztörténeti vizitáció (2008.)
 • Hevesi bakák a II. világháborúban (2008.)
 • Múzeumi mustra (2008.)
 • A Hevesi Kultur Mozgó (2010.)
 • Hevesi arcképcsarnok (2011.)
 • A Maczky család története Hevesen (2011.)
 • Aratási szokások Hevesen és környékén (2013.)
 • Heves, 1848. (2013.)
 • Divatok és stílusok (2014.)
 • A holokauszt hevesi áldozatai (2014.)
 • “Isten áldja a tisztes ipart!” Heves iparosai (2014.)
 • A hevesi nemes (2015.)
 • Arcok és történetek Heves múltjából (2015.)
 • A hevesi templom és kincsei (2015.) Feliratos falvédők (2016.)
 • A gömöri hímes tojás (2016.)
 • Büszkeségpont. 1956, Heves (2016.)
 • A puszta múltja. A táj és az ember… (2019.)

SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

 • Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága
 • Történelemtudományi és Néprajzi Szakbizottság (Miskolc) tag
 • Heves Települési Értéktár Bizottság kuratóriumi elnök
 • NOTITIA Honismereti, Hagyományőrző és Turisztikai Alapítvány kurátor
 • Heves Városért Közalapítvány kuratóriumi tag

Elismerés:
2007 Pro Urbe Heves – díj

Elérhetőség:
gomori.ilona@gmail.com
+36/20-203-1709