A gyűjtemény története — Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény

A gyűjtemény története

By

júl 30, 2020

A Hegedűs Béla gyűjteményét bemutató Múzeumi Kiállítóhely 1969. november 14-én nyílt meg a Hunyadi u. 2. sz. épületben. Itt egyetlen teremben rendezték meg a „Heves története” c. kiállítást, melyben az őskortól 1945-ig a település történeti és néprajzi emlékeit mutatták be. Az épület többi része a muzeális tárgyak raktáraként szolgált, valamint Hegedűs Béla lakása volt.

A kiállítóhely a Heves Megyei Múzeumok Igazgatóságának új tagintézményeként kezdte meg működését.

1981. február 16-án elhunyt Hegedűs Béla. Gyűjteményét végrendeletében a városra hagyta. A Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága Vörös Dezsőt nevezte ki a kiállítóhely vezetőjének, aki 1983-ban megkezdte a gyűjtemény leltározását.

1984-ben, Heves várossá válásának évében új távlatok nyíltak a Hevesi Múzeum előtt. A város főterén álló Községháza épületéből új épületbe költözött a városi hivatal, ezért azt Heves városa a megyei múzeumi szervezet fenntartásába adta át. Még ebben az évben több képzőművészeti tárlatot rendezett a múzeum.

1987-ben a Hunyadi u. 2. sz. épületben megszűnt az 1969-ben rendezett kiállítás, mivel itt kezdte meg működését a Heves város fenntartásában lévő Sakkmúzeum. A gyűjteményt a régi Községháza épületébe költöztették.

A megjelenésében nemesi kúriára emlékeztető, XIX. századi klasszicista épület az 1880-as évektől mintegy száz éven át városházaként, ill. községházaként működött. Északi oldalának kiugró timpanonjában a város címere látható.

1988-ban elkészültek a felújítás tervei, megkezdődött a renoválás, melynek során megtörtént a külső falak vízszigetelése, a födém és a homlokzat felújítása. Az épület délkeleti sarka erősen meg volt süllyedve, itt földcserét hajtottak végre, új alapot és új falat készítettek. A következő években anyagi források elapadása miatt és a tulajdonviszonyok tisztázatlansága miatt a renoválást felfüggesztették.

1989-ben a gyűjtemény gondozását Gy. Gömöri Ilona néprajzos muzeológus vette át Vörös Dezsőtől.

A gyűjteményt raktározás céljából a volt Járásbíróság (ma Zeneiskola) épületébe költöztettük.

1993-ban újabb ideiglenes helyre, a Fő u. 10. sz. épületbe (a Zeneiskola helyére) kellett költöztetni a gyűjteményt. Itt lehetőség nyílt arra, hogy a raktározáson túl kiállítás reprezentálja a Hegedűs-hagyaték legszebb darabjait. A három teremből álló tárlat tíz évig látogatható volt.

1996-ban a Heves Megyei Önkormányzat intézményi csere során a Községháza épületét visszaadta Heves városának. Két terem renoválása elkészült, így lehetőség nyílt időszaki tárlatok rendezésére. Emlékezetes kiállításaink a „Mindennapi kenyerünk” és a „Reformációi emlékkiállítás”. Ezen kívül a társintézmények épületében rendeztünk tematikus bemutatókat.

2004-ben a több éven át húzódó felújítási munkálatok felgyorsultak. Heves Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felújítja a Községháza épületét, működtetését átveszi a megyétől. Az épületben méltó helyet biztosít Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész alkotásainak is. Megtörtént az épület egészének renoválása a leendő múzeumi funkciónak megfelelően.

Ebben az évben a város felújíttatta a Szerelem Alfréd u. 20. sz. alatti épületet múzeumi raktár céljára.

2005. január 1-től Heves Megye Önkormányzata átadta a Kiállítóhely működtetését Heves Város Önkormányzatának.

A múzeum épülete 2005. március 14-én nyílt meg a látogatók előtt. A helytörténeti-néprajzi kiállítás címei: Hegedűs Béla és hagyatéka, Nemesi kúriák, A paraszti háztartás tárgyai, Népművészeti örökségünk, 1848-49 hevesi résztvevői, Heves régi képeslapokon, Hevesi arcképcsarnok.

2005. május 1-én nyílt meg a Kő Pál szobrászművész alkotásait bemutató állandó kiállítás az épület másik felében.

2007-től a muzeális intézmény neve Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény.

Ebben az évben az intézmény fenntartását, működtetését újra a Heves Megyei Önkormányzat, ill. Heves Megyei Múzeumi Szervezet vette át.